Energy Enhancer: Zwiększa i utrzymuje poziom energii

Dwa z pięciu możliwych miejsc aplikacji.