Y-Age Aeon: Zmniejsza poziom stresu związanego ze starzeniem się

Pokazuje, gdzie u większości osób kryje się stres.